شمیم بیداری http://shamimebidary.ir shamimebidary.ir Tue, 12 Jun 2018 13:29:55 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 http://shamimebidary.ir/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-khatam-2-32x32.png شمیم بیداری http://shamimebidary.ir 32 32 پوستر انقلابی | نه گرداب آشوب… http://shamimebidary.ir/2018/06/08/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8/ http://shamimebidary.ir/2018/06/08/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8/#respond Fri, 08 Jun 2018 10:53:12 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=812 نوشته پوستر انقلابی | نه گرداب آشوب… اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>

نوشته پوستر انقلابی | نه گرداب آشوب… اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/08/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8/feed/ 0
انقلابی مبتنی بر فرهنگ http://shamimebidary.ir/2018/06/08/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/ http://shamimebidary.ir/2018/06/08/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/#respond Thu, 07 Jun 2018 23:32:32 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=807 مقدمه: پیرامون تعیین چرایی و نحوه شکل گیری انقلاب ها به طور اعم و انقلاب اسلامی ایران به طور اخص، تا کنون نظریه ها و دیدگاههای متفاوت و بعضاً متعارضی مطرح گردیده است. برای مثال نظریه ای «پیشرفت و بهبود موقعیت اقتصادی »را سبب انقلاب می داند نظریه ای دیگر » بدتر شدن این موقعیت …

نوشته انقلابی مبتنی بر فرهنگ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>

مقدمه: پیرامون تعیین چرایی و نحوه شکل گیری انقلاب ها به طور اعم و انقلاب اسلامی ایران به طور اخص، تا کنون نظریه ها و دیدگاههای متفاوت و بعضاً متعارضی مطرح گردیده است. برای مثال نظریه ای «پیشرفت و بهبود موقعیت اقتصادی »را سبب انقلاب می داند نظریه ای دیگر » بدتر شدن این موقعیت را«و نظریه سوم »رکود سریع و کوتاه مدت» پس از بهبودی طولانی مدت را موجد شکل گیری و وقوع انقلاب می داند .اما در مورد خود مفهوم انقلاب میان اندیشمندان و صاحبنظران این موضوع اختلاف زیادی مشاهده نمی گردد.انقلاب برآیند حوادث و دگرگونی های متنوع و متقاطع تاریخ یک کشور است و مجموعه ای از تحولات و شرایط فکری فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی در وقوع آن دخالت دارد. البته در هر انقلابی ممکن است با توجه به ماهیت وقوع انقلاب و رژیم سیاسی یک یا تعدادی از تحولات و شرایط نقش اصلی و بارز داشته باشد.مع ذالک برخی از مهمترین عوامل شکل گیری و پیروزی انقلابها به قرار ذیل می باشد:

۱- نارضایتی وسیع و عمیق عمومی از ساختار و کارکرد حکومت و نظام.
۲-وجود یک رهبر کاریزما و مردمی.
۳-ایدئولوژی عامه پسند.
۴- مشارکت مردمی و خشم و انزجار مردم از وضع موجود.
۵- سازماندهی جهت بسیج و تمرکز نارضایتی برای براندازی و ایجاد تغییرات اساسی.
۶- خشونت سازمان یافته و …

اما آنچه در ایران در اثر وقوع انقلاب اسلامی رخ داد، نه تنها نظام سیاسی را از یک نظام سلطنتی به نظام جمهوری تبدیل کرد بلکه این نظام جمهوری همچون سایر جمهوریها نبود. و یک جمهوری اسلامی بود که تعریف و محتوای خود را در ارزشها و باورهای دین اسلام و تشیع جست و جو و تعریف می کرد . احمد بن بلا ـ نخستین رئیس جمهور الجزایر پس از استقلال و یکی از رهبران نهضت استقلال طلبانه الجزایر- انقلاب ایران را نخستین انقلاب مبتنی بر فرهنگ در جهان نامیده اند.
بن بلا انقلاب اسلامی را یک انقلاب با خصوصیات و قدرت فرهنگی ارزیابی می کند : « آنچه برای من در مورد انقلاب ایران مهم است این است که برای نخستین بار، انقلابی با طرح فرهنگی تولد یافته است و قبل از هر چیز یک انقلاب فرهنگی است و بازتاب این انقلاب در خارج از ایران نیز در همین زمینه و از این نقطه نظر قابل مطالعه و جالب توجه است .انقلاب اسلامی ایران در قلبها جای دارد. به ویژه در قلب جوانان دنیای عرب؛ در الجزایر ، تونس ، مغرب، سوریه و… ».
اما یکی از تصورات و ذهنیات غلطی که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بر علاقه مندان و حتی مخالفین انقلاب در داخل و خارج حاکم بوده اینکه بر اساس تئوری دومینو Domino Theory)) با پیروزی انقلاب اسلامی دولتهای حاکم بر جوامع اسلامی در اثر الگوبرداری آن جوامع و قیام مردمی یکی پس از دیگری سقوط کرده و نظامهای مشابهی بر سایر کشورهای اسلامی حاکم خواهد شد.
در حالیکه اگر به شرایط ویژه تاریخی – سیاسی ایران و تفاوت آن با سایر جوامع اسلامی توجه و تأمل می کردند متوجه این ذهنیت نادرست می گردیدند زیرا انقلاب تمام عیاری مانند انقلاب اسلامی ایران نه تنها از نظر تئوریک بلکه از نظر عملی سازوکارهای مناسب خود را میطلبد .نخستین سئوالی که در مقایسه با پدیده های مشابه به ذهن انسان خطور می کند این است که ویژگی های این پدیده چه بوده و تفاوتهای عمده آن با نمونه های مشابه در سایر انقلاب ها همچون انقلاب روسیه و چین در راستای تأثیر گذاری بر عناصر و فرآیندهای نظام بین الملل و سیاست بین الملل کدامند؟
انقلاب اسلامی در برهه ای از زمان به وقوع پیوست که به اعتقاد میشل فوکو -نظریه پرداز و فیلسوف پست مدرن فرانسوی- در قرن بیستم برای سرنگونی یک رژیم بیش از این که احساسات تند لازم باشد، اسلحه لازم است، ستاد فرماندهی، تدارکات و الخ. اما آنچه در ایران اتفاق میافتد باعث سردرگمی ناظران امروزی است . نه نشانی از چین در آن می بینند نه ازکوبا و نه از ویتنام بلکه زلزله ای بدون دستگاه و نظام بدون پیشرو و بدون حزب . در فرآیند این انقلاب انسان تهی از هر طبقه و صنف در سلسله ای سازواره با مشتی واحد ( بدون توسل به مبارزه مسلحانه ) در مقابل رژیمی کاملاً مسلح صف آرایی کرد .
از منظر فوکو ، انقلاب سال ۹-۱۹۷۸ متضمن امتناع کل یک فرهنگ و یک ملت از رفتن زیر بار یک جور نوسازی است که در نفس خود کهنه گرایی است. چنین انقلابی به مثابه انقلابی بدون تشکیلات غیر حزبی و در نوع خود بی نظیر است. این پدیده « انقلابی با دستهای تهی » بود که ویژگیهای متضاد را در دل خود جای داده بود . نخست تناقض منازعه مردمی پابرهنه با دستهای خالی با یکی از مجهز ترین رژیم های عالم است. ثانیاً فقدان هر گونه تضاد و تعارض در شبکه های مختلف اجتماع در تدبیر تحرک انقلابی است . در این میان اسلام به عنوان مبنا و اساس کنش مردم در صحنه در شکل دهی آگاهی ملی و جمعی و تبدیل آن به یک منبع تحریک و تهییج و همچنین تغییر و دگرگونی نقش مهمی ایفا نموده است.
فوکو بر این باور است که ما در صورتی یک انقلاب را به رسمیت می شناسیم که دو دینامیک در آن مشاهده کنیم: یکی دینامیک(پویایی) تضادهای درون این جامعه،یعنی دینامیک مبارزه طبقاتی یا دینامیک رویارویی های بزرگ اجتماعی. و دیگری دینامیک سیاسی یعنی حضور یک پیشگام،یعنی یک طبقه،حزب یا ایدئولوژی سیاسی و خلاصه نیروی پیشتازی که همه ملت را به دنبال خود می کشد.اما به نظرم می رسد که در آن چه در ایران روی می دهد نمی توان هیچ یک از این دو دینامیک را که برای ما نشانه های بارز و علامت های روشن پدیده ای انقلابی اند،تشخیص داد. جنبشی انقلابی که نتوان جایگاه مبارزه طبقاتی و تضادهای درونی جامعه و یک پیشگام را در آن مشخص کرد،از نظر ما چه می تواند باشد؟
یکی از چیزهای سرشت نمای این رویداد انقلابی این واقعیت است که این رویداد انقلابی اراده ای مطلقاً جمعی و به عبارت دقیق تر قیام همه مردم را نمایان می کند- و کمتر مردمی در طول تاریخ بشری چنین فرصت و اقبالی داشته اند. اراده جمعی اسطوره ای سیاسی است که حقوقدانان یا فیلسوفان تلاش می کنند به کمک آن نهادها و غیره را تحلیل و توجیه کنند،اراده جمعی یک ابزار نظری است.اراده جمعی را هرگز کسی ندیده است،و خود من فکر می کردم که ارده جمعی مثل خدا یا روح است و هرگز کسی نمی تواند با آن روبه رو و مواجه شود.ما در تهران و سرتاسر ایران با اراده جمعی یک ملت برخورد کرده ایم و بنابراین باید به آن احترام بگذاریم،چون چنین چیزی همیشه روی نمی دهد.
وانگهی یک مقصود و هدف و تنها یک هدف به این اراده جمعی شکل داده شده است،یعنی رفتن شاه. این اراده جمعی که در نظریه های ما همواره اراده کلی است در ایران هدفی کاملا روشن و معین را برای خود تعیین کرده و بدین گونه در تاریخ ظهور کرده است. در ایران عرق ملی بی نهایت قوی بوده است: سرباززدن از اطاعت بیگانگان،بیزاری از چپاول منابع ملی،عدم پذیرش سیاست وابستگی به خارجی و دخالت همه جا آشکار آمریکایی ها، همه و همه عوامل تعیین کننده ای بودند تا شاه یک دست نشانده غرب به شمار آید.اما به عقیده من ع رق ملی فقط یکی از اجزاء رد و طردی به مراتب رادیکال تر بوده است:نه تنها رد و طرد بیگانگان از سوی ملت بلکه رد و طرد هر آنچه در طول سالها و سده ها سرنوشت سیاسی یک ملت را رقم زده بود.
از نظر فوکو تفاوت این انقلاب با سایر انقلاب ها از جمله انقلاب فرهنگی چین این بوده که انقلاب چین مبارزه ای بود میان برخی عناصر ملت با برخی دیگر،میان برخی عناصر حزب با برخی عناصر دیگر،یا میان مردم و حزب، و غیره.اما آنچه در ایران مرا شگفت زده کرده است این است که مبارزه ای میان عناصر متفاوت وجود ندارد. آنچه به همه این ها زیبایی و در عین حال اهمیت می بخشد این است که فقط یک رویارویی وجود دارد: رویارویی میان تمام مردم و قدرتی که با سلاح ها و پلیس اش مردم را تهدید می کند.این نکته را می توان بی درنگ دریافت؛ در یک سو کل اراده مردم و در سوی دیگر مسلسل ها.مردم تظاهرات می کنند و تانک ها از راه می رسند.تظاهرات تکرار می شود و مسلسل ها بار دیگر آتش می کنند.و همه این ها تقریباً به گونه ای یکسان تکرار می شود، البته هربار بدون هیچ تغییری در شکل یا ماهیت آن،تشدید می شود.این تکرار تظاهرات است.
خوانندگان روزنامه های غربی بی شک می بایست کم و بیش زود خسته شده و گفته باشند: بیا باز هم یک تظاهرات تازه در ایران.اما من فکر می کنم که نفس تکرار تظاهرات معنایی شدیداً سیاسی دارد.باید این واژه تظاهرات را در معنای دقیق کلمه در نظر گرفت: یک ملت به طور خستگی ناپذیر اراده خود را ظاهر می کنند.فقط بدلیل تظاهرات نبود که شاه سرانجام رفت.اما نمی توان انکار کرد که شاه با عدم پذیرشی که به طور بی پایان ظاهر می شد مواجه بود.در این تظاهرات، رابطه ای میان کنش های جمعی،آیین مذهبی و بیان حقوق عمومی وجود داشت.تقریباً به مانند تراژدی یونانی که در آن آیین های جمعی و تحقق بخشیدن دوباره به اصول حقوقی با یکدیگر همراه بودند.در خیابان های تهران،کنش سیاسی و قضایی جریان داشت که در آیین های مذهبی به طور جمعی اجرا می شد-کنش سلب حق از پادشاه.
به طور قطع، در آنچه در ایران روی می دهد واقعیتی بسیار قابل ملاحظه وجود دارد. مردم با حکومتی سروکار داشتند که تا بن دندان مسلح بود و ارتش بزرگی را در خدمت خود داشت که به گونه ای شگفت انگیز و غیر قابل تصور وفادار بود؛ مردم با پلیسی سروکار داشتند که خشونت و بی رحمی اش محرز و آشکار بود.به علاوه رژیمی که مستقیماً متکی به ایالات متحده بود.و سرانجام اینکه از پشتیبانی تمام جهان و کشورهای بزرگ و کوچک اطراف برخوردار بود.به یک معنا،این رژیم تمام برگ های برنده و البته نفت را در اختیار خود داشت که درآمدهایی را برای دولت تضمین می کرد و دولت می توانست به دلخواه از آن استفاده کند.
با این حال مردم قیام کردند.البته مردم در بافتی از بحران و مشکلات اقتصادی و غیره قیام کردند، اما مشکلات اقتصادی ایران در این دوران آن قدرها بزرگ نیست که مردم در دسته های صدهزار نفری و میلیونی به خیابانها بریزند و در مقابل مسلسل ها سینه سپر کنند. این شاید روح قیام شان باشد: ما به طور قطع باید این رژیم را تغییر دهیم و ازدست این آدم خلاص شویم،باید کارکنان فاسد را تغییر دهیم،ما باید همه چیز را در کشوراعم از تشکیلات سیاسی،نظام اقتصادی و سیاست خارجی تغییر دهیم.اما به ویژه باید خودمان را تغییر دهیم.باید شیوه بودن مان و رابطه مان با دیگران، با چیزها،با ابدیت،با خدا و غیره کاملاً تغییر کند و تنها در صورت این تغییر ریشه ای در تجربه مان است که انقلابمان انقلاب واقعی خواهد بود.درست در همین جاست که اسلام ایفای نقش می کند. انقلاب اسلامی ایران نظریه کارل مارکس که دین را افیون توده ها می دانست بی معنا و فاقد اعتبار ساخت، چرا که اسلام شیعه در این انقلاب افیون مردم و توده ها نبوده، بلکه روح یک جهان بی روح بوده است.

نوشته انقلابی مبتنی بر فرهنگ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/08/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/feed/ 0
طنز/ کی بخوره کی نگاه کنه؟ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%87%d8%9f/ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%87%d8%9f/#respond Thu, 07 Jun 2018 18:21:22 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=801 به‌تازگی چند نماینده مجلس بی‌دلیل به صدا‌وسیما گیر داده‌اند که چرا حق پخش بازی‌های فوتبال لیگ برتر را به خود تیم‌ها نمی‌دهید؟ باید از این عزیزان پرسید: مگر درآمدی که صداوسیما از محل پخش بازی‌ها کسب می‌کند چقدر است که بخواهد آن را با کسی هم شریک شود؟   رسانه‌ ملی خودش کلی خرج دارد. …

نوشته طنز/ کی بخوره کی نگاه کنه؟ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>

به‌تازگی چند نماینده مجلس بی‌دلیل به صدا‌وسیما گیر داده‌اند که چرا حق پخش بازی‌های فوتبال لیگ برتر را به خود تیم‌ها نمی‌دهید؟ باید از این عزیزان پرسید: مگر درآمدی که صداوسیما از محل پخش بازی‌ها کسب می‌کند چقدر است که بخواهد آن را با کسی هم شریک شود؟

 

رسانه‌ ملی خودش کلی خرج دارد. می‌دانید هزینه اداره کردن این‌همه شبکه رسمی و غیر رسمی چقدر است؟ کاری نداریم که در همه آنها سه چهارتا سریال هی تکرار می‌شود. ولی همین‌ها هم یک روزی برای خودشان کلی خرج برداشته‌اند. تازه این غیر از مبلغی است که تلویزیون برای ممیزی و نگهداری سریال‌های خارجی باقیمانده از جنگ جهانی اول می‌پردازد.

 

الان ساخت یک برنامه میهمان محور به ۱۰۰ تا ۱۵۰ تماشاگر نیاز دارد که فقط بیایند دست بزنند، آواز بخوانند و جو بدهند؛ تازه انرژی‌شان هم نیفتد. نباید دست هر کدام شان یک کیک و ساندیس و تبلت داد؟ اگر یک گروه موسیقی هم بخواهی بیاوری که باید مبلغ زیادی صرف خرید آباژور و گلدان برای پوشاندن سازهایشان بکنی. این غیر از هزینه کادویی است که برای میهمان ویژه برنامه در نظر گرفته شده. نکته دیگر اینکه، اگر میهمان فوتبالیست باشد نقش دلال‌ها حذف می‌شود و یکی دو سکه بهار آزادی مستقیم به جیب بازیکن می‌رود.

 

به نظر شما این چیز کمی‌ است؟! البته بعضی وقت‌ها پول کادو جور نمی‌شود و صداوسیما مجبوراست صورتش را با سیلی سرخ نگه دارد و بگوید میهمان ممنوع‌التصویر بوده تا آبروی خودش حفظ شود. اصلاً همین پخش بازی‌های فوتبال نیاز به یک گزارشگر ندارد؟ رسانه ملی که سعی می‌کند بودجه حلال سر سفره ببرد، گزارشگر را طوری انتخاب می‌کند که انگار معلم عربی به خانه برده‌ای. یا پشت کنکوری‌ها می‌توانند به‌واسطه شعرخوانی‌های خیابانی ادبیات را بالای ۹۰ درصد بزنند. این نگاه چندوجهی به صرف بودجه جای قدردانی ندارد؟

 

شما نگاه کنید، دولتی که نه بودجه درست و حسابی می‌دهد، نه توانسته برای صدا و سیما مخاطب پیدا کند غیر از دردسر چه چیزی دارد؟! همین دولت حتی نتوانست برای پیام‌رسان سروش، ۱۰ میلیون کاربر فعال جور کند. اصلاً از وقتی دولت های یازدهم و دوازدهم مشغول به کار شده کلی خرج اضافه روی دوش صدا وسیما گذاشته.

 

چون باید بخشی از بودجه‌اش را برای پرورش کارشناسان تحصیلکرده اروپایی کنار بگذارد تا بتوانند بدون سوتی به نقد برجام بپردازند. با توجه به این مسائل بهتر است مجلس به جای گیردادن به صدا و سیما یقه دولت را بگیرد تا بودجه این نهاد پرمخاطب و پرکاربرد را افزایش دهد. چند میلیارد بودجه را چه کسی بخورد چه کسی نگاه کند؟

نوشته طنز/ کی بخوره کی نگاه کنه؟ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b7%d9%86%d8%b2-%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%87%d8%9f/feed/ 0
آیا مردم به پیام‌رسان های داخلی بی اعتمادند؟ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa/ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa/#respond Thu, 07 Jun 2018 17:19:51 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=789 حتماً این روزها شما هم بارها از بی‌اعتمادی مردم نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی خوانده یا شنیده‌اید، تا جایی که رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در برخی از مصاحبه‌هایشان صراحتاً در این مورد صحبت کردند، اما در این رابطه چند سؤال مهم مطرح است. اول اینکه منشأ بیان این مطلب (بی اعتمادی …

نوشته آیا مردم به پیام‌رسان های داخلی بی اعتمادند؟ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>

حتماً این روزها شما هم بارها از بی‌اعتمادی مردم نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی خوانده یا شنیده‌اید، تا جایی که رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در برخی از مصاحبه‌هایشان صراحتاً در این مورد صحبت کردند، اما در این رابطه چند سؤال مهم مطرح است.

اول اینکه منشأ بیان این مطلب (بی اعتمادی مردم نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی) چه کسانی بوده‌اند؟ دوم اینکه چه کسی گفته این بی‌اعتمادی بُعد امنیتی دارد و به احتمال استفاده دستگاه‌های امنیتی کشور از اطلاعات مردم مربوط می‌شود؟

بی‌تردید این خبرِ کذب بیش هر چیز، حاصل القائات رسانه‌های خارجی و مزدوران آنها در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و همچنین پیام‌رسان‌های بیگانه‌ای است که در حال از دست دادن موقعیت و منافع خود هستند و متأسفانه به‌نظر می‌رسد که در اجرای این توطئه تا حد زیادی موفق بوده‌اند، به‌ گونه‌ای که به لطف استفاده آنها از شگرد تکرار و بزرگنمایی مطلب (بی‌اعتمادی مردم)، بسیاری از مردم و حتی مسئولین باور کرده‌اند که به راستی مشکل اصلی در بی‌اعتمادی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی و به خاطر احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مردم توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور است.

حال با فرض بر اینکه موضوع استفاده از اطلاعات شخصی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور صحت داشته باشد، ذکر این نکات نیز ضروری است:

اولاً کارشناسان انفرماتیک و فضای مجازی همواره و از همان ابتدای ورود فضای مجازی و ابزار و امکانات مربوطه به کشور، همواره اعلام کرده‌اند، که قرار دادن هر نوع اطلاعات در فضای مجازی در (رایانه، تبلت، گوشی تلفن و …) یعنی فراهم نمودن امکان دسترسی دیگران به این اطلاعات و لذا دائماً مردم را از انجام این کار نهی کرده‌اند.

ثانیاً به مصداق ضرب‌المثل معروف «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» اگر کسی در فضای مجازی یا زندگی روزمره خود مرتکب جرم و خطایی نشود، جای نگرانی ندارد و اگر خلاف هنجارهای اجتماعی و قوانین و مقررات کشور عمل کند قطعاً افکار عمومی هم قبول دارد که چنین افرادی باید هم نگران باشند. لذا این عامل (نگرانی امنیتی) نمی‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم متدین و مؤمن ایران اسلامی باشد، مگر کسانی که مرتکب سوء استفاده و جرم شوند.

ثالثاً بی‌شک، هم اکنون نیز اطلاعات منتشر شده توسط کاربران در پیام رسان‌های خارجی، در اختیار شبکه‌های جاسوسی و مؤسساتی خارجی که تمایل به کسب این اطلاعات دارند قرار گرفته و بهره لازم را از این اطلاعات برده‌اند و چه بسا بعدها و در شرایطی که برایشان اقتضاء کند، این اطلاعات را حتی در فضای مجازی در اختیار افکار عمومی نیز قرار دهند.

رابعاً باز فرض را بر این قرار دهیم که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور مرتکب چنین عملی شوند، چگونه می‌توان از افراد معترض به فیلترینگ پیام‌رسانهای خارجی پذیرفت، سیستم‌های جاسوسی و پیام‌رسان‌های خارجی وابسته به آنها که امنیت ما را نشانه رفته اند، مَحرم و مجازند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و سیستم داخلی که وظیفه تأمین امنیت مردم و کشور را بر عهده دارد، حق ندارد در موارد خاص (مثلاً زمانی که مجرمیت کسی محرض شده) و حتی با مجوز سیستم قضایی، از این اطلاعات برای ایجاد و حفظ امنیت کشور و مردم استفاده نکنند.

خامساً مردم عزیز باید درک کنند که با تبادل اطلاعات در پیام رسان های‌خارجی و فضای مجازی نه‌ تنها مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های عمومی (برای خرید پهنای باند و امثال آن) از کشور خارج می‌شود، بلکه واقعاً امنیت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد و ممکن است دشمن در آینده با استفاده از این اطلاعات علیه خود آنها یا مجموعه کشور اقدام کند.

با این توضیحات؛ باید پرسید اگر امنیت اطلاعاتی افراد مسئله اصلی نیست، پس علت اصلی تعلل برخی از افراد جامعه در پیوستن به پیام‌رسان‌های داخلی چیست؟

به‌ نظر می‌رسد، بیشتر علت عدم اعتماد و به عبارت بهتر، عدم استقبال فراگیر مردم از پیام رسان‌های داخلی، به عدم بلوغ تخصصی و مشکلات فنی پیام‌رسان‌های داخلی از جمله؛ نواقص خدماتی و فنی، سرعت پایین برخی از آنها، سخت بودن کار با نرم افزارهای طراحی شده توسط آنها، احتمال بروز اختلال و از دسترس خارج شدن آنها، ناتوانی در خدمات دهی به انبوه کاربران در صورت رجوع عمومی به آنها و امثال آن ربط دارد، نه مباحث امنیتی، که انتظار به حقی است و باید تدابیر لازم برای رفع این نگرانی ها اندیشیده شود.

البته با توجه به مباحث مطرح در محافل عمومی واجتماعی، بخشی از علت تردید و تعلل در پیوستن بعضی از افراد جامعه به پیام‌رسان‌های داخلی را نیز باید نوعی مقاومت در اعتراض به عملکرد برخی از مسئولین در برخورد با مفاسد اداری و اخلاقی و تا حدودی به شرایط اقتصادی مربوط دانست، که باید با توضیح و تشریح منطقی شرایط و همزمان، اقدام عملی برای برخورد جدی‌تر با مفاسد، تردیدها را برطرف نمود.

در واقع افکار عمومی انتظار دارد، به همان مقدار که موضوع فیلترینگ تلگرام در اولویت قرار گرفت و با سرعت و اولویت ویژه عملیاتی و اجرا شد، سایر موضوعات به‌خصوص مبارزه با مفاسد نیز، با همین سرعت و قاطعیت عملیاتی و اجرا شود.

به این ترتیب؛ در واقع نگرانی امنیتی فقط بهانه‌ای برای سوءاستفاده اخلاقی برخی از معدود افرادی است که به نوعی معتاد تبادل تصاویر، متون و سایر مطالب مبتذل و مستهجن و یا شایعات و مسائل سیاسی کذب و بی‌پایه و اساس و بعضاً جاسوسی در این فضا شده‌اند و بخش قابل توجهی از معترضین را همین‌گونه افراد به خود اختصاص داده‌اند، افرادی که در دام شیاطین زمانه قرار گرفتار و در همراهی خواسته یا ناخواسته با دشمن (به ویژه صاحبان پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام) به القائات بیگانگان دامن می‌زنند.

نوشته آیا مردم به پیام‌رسان های داخلی بی اعتمادند؟ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa/feed/ 0
سخنی با تولیدکنندگان ایرانی http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Thu, 07 Jun 2018 16:46:31 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=786 تولیدکنندگان در سراسر جهان با یکی از دو استراتژی اصالت سود یا فتح استراتژیک تولید می کنند و محصول خود را به فروش می‌رسانند. اصطلاحاً استراتژی اصالت سود را انگلوساکسونی و روش فتح استراتژیک را روش ژاپنی_آلمانی می نامند. *در روش تولید انگلوساکسونی مطلوبیت شخصی محور تولید می‌باشد، بنابراین میزان سود و بهره در این …

نوشته سخنی با تولیدکنندگان ایرانی اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
تولیدکنندگان در سراسر جهان با یکی از دو استراتژی اصالت سود یا فتح استراتژیک تولید می کنند و محصول خود را به فروش می‌رسانند. اصطلاحاً استراتژی اصالت سود را انگلوساکسونی و روش فتح استراتژیک را روش ژاپنی_آلمانی می نامند.
*در روش تولید انگلوساکسونی مطلوبیت شخصی محور تولید می‌باشد، بنابراین میزان سود و بهره در این روش تولید از هر عاملی مهم‌تر است و آن را اصالت سود می گویند. اما در روش ژاپنی_ آلمانی مطلوبیت ملی مورد توجه است و محور تولید فتح استراتژیک بازارهای موجود می باشد.
*ژاپنی‌ها می‌گویند ما با پذیرش سود کمتر بازارهای مختلف را فتح می کنیم، آنگاه که بازار که فتح شود خودمان قواعد آن را تعیین می‌کنیم.
*بین این دو روش تولید متاسفانه روش تولیدکنندگان ایرانی به انگلوساکسون‌ها نزدیک‌تر است و سرمایه گذران بیشتر به فکر سود بیشتر و در زمان کمترند و همین موضوع حتی گاهی ضریب اشتباه را افزایش و موجب بحران در اقتصاد هم خواهد شد.
*نابراین به تولیدکنندگان ایرانی توصیه می شود که لااقل از میان دو روش تولید سرمایه گذاری مدل ژاپنی_آلمانی را انتخاب کنند و با حداقل سود در کوتاه مدت به فکر فتح استراتژیک بازار در بلندمدت باشند.

نوشته سخنی با تولیدکنندگان ایرانی اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
علت اعتماد به نفس نظام چیست؟ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Thu, 07 Jun 2018 16:35:55 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=783 وقایع مهم سال‌های نه چندان دور را از لابلای تاریخ مرور می‌کنم. سال‌هایی که امروزه بیشتر به داستان می‌ماند تا واقعیت و باورشان سخت است. روزگاری که شاهان برای تأمین خرج سفرشان به اروپا، شهر و استان می‌فروختند. زمانی که قحطی بریتانیایی، نیمی از جمعیت کشور را به قبرستان برد و شاه، انبار خود را …

نوشته علت اعتماد به نفس نظام چیست؟ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
وقایع مهم سال‌های نه چندان دور را از لابلای تاریخ مرور می‌کنم. سال‌هایی که امروزه بیشتر به داستان می‌ماند تا واقعیت و باورشان سخت است. روزگاری که شاهان برای تأمین خرج سفرشان به اروپا، شهر و استان می‌فروختند. زمانی که قحطی بریتانیایی، نیمی از جمعیت کشور را به قبرستان برد و شاه، انبار خود را پر کرد و کاری برای مردم نکرد. شاه، مجلس مردم را به توپ بست. شاهی بی‌سواد، با یک سفر خارجی، پیشرفت و توسعه را به جای عقل و فرهنگ و کار و سواد، در کلاه بر سر مردان گذاشتن و سرپتی کردن زنان دانست. سنت مردمش را به زور تیغ و تبعید تاراج کرد. مسجد گوهرشاد! به یاد داری؟ چادر از سرِ زنان سرزمینش کشید. تاریخ! ‌اشک زنان عفیفِ سرزمینم را به یاد آور! برای رفاه اجنبی راه‌آهن کشید و… و همان اجنبی‌ها که آورده بودند او را با ذلت بردندش. بی‌هنری را به جایش نشاندند. غریبه‌ها به کشور آمدند و تصمیم گرفتند و رفتند و شاه را به هیچ انگاشتند. کشورش را میان خود تقسیم کردند. کشوری از شمال و کشوری از جنوب و… مردمی که دیده نمی‌شدند.
شاه عادت داشت در مشکلات، برای رفع خستگی از کشور فرار کند. دولتِ مردمش را آمریکا و انگلیس ساقط کردند و او فرار کرد. با چماق کِشی اراذل و اوباش و سرکوب مردم، دوباره برگشت. خستگی در رفته! خانواده‌اش همه شاه بودند و هرکدام به کار خود مشغول. خواهری تریاک ترانزیت می‌کرد و برادری زمین می‌خرید و می‌خورد و دیگری بی‌دلیل و مشکوک مرد و خواهر دیگری در کوچه‌های اروپا پِیِ خود می‌چرخید و ملکه با سران غریبه، ملاقاتها داشت و… و خانواده‌های سببی و نسبی همه مشغول بودند. و ساواکِ شاه، ناخن فرزندان مردم می‌کشید. شاه، ۱۵ خرداد مردم را تکه پاره کرد و ۱۷ شهریور. شاه، برای کمک به آمریکا در جنگ ویتنام هواپیماها فرستاد. شاه، بحرین را به باج داد و کشور را به تاراج. شاه، جوانان وطن را با اجبار و بی‌هیچ توجیه، به جنگ ظفار عربی فرستاد. دربار شاه برای غربی‌ها در نداشت و برای مردم دردسر داشت. شاه دموکرات شد و مردم را مجبور کرد که همه عضو یک حزب شوند. ۶۰ هزار مستشار غربی در کشور می‌چریدند.
کاباره‌ها آباد و کارخانه‌ها مونتاژکار و حلبی آبادها آباد و قبرستانها و زندان‌ها هم به لطف شاه، آباد. هرکه شاه می‌خواست به مجلس می‌رفت و هرچه می‌فرمود مصوب می‌شد. نخست‌وزیرِ شاه معتقد بود ایرانی نمی‌تواند آفتابه بسازد. یک کشتی نفت دادند و سرویس بلور کاخ آوردند. در جشن ۲۵۰۰ ساله شاه، حتی ریش و سبیل بازیگران هم از اروپا آمد تا شاه آریایی، کوروش را به خواب کند و کشور را خراب. کشور از هر جهت به غرب وابسته بود. دهه ۵۰ اوج فروش نفت بود و شاه با خرید۱۹ میلیارد دلار تسلیحات نظامی، دلارها را به آمریکا پس داد. با توهم ژاندارم منطقه، شاه را سرکیسه می‌کردند. مردم عید به عید لباس نو می‌خریدند و برنج می‌خورند و یک ربعِ کیلو گوشت می‌خریدند. قوت غالب‌اشکنه و پیاز بود و ترخینه و آشِ دوغ. لباسها قبل از استفاده وصله می‌خورد. و از سرمای خانه‌ها، مردم با ژاکت و کلاه می‌خوابیدند و لباسِ شسته و پهن شده رویِ بند اتاق، یخ می‌زد. صاحب سفره‌های زیرزمینی نفت، مردمش دو سه روز برای یک پیت نفت در صف می‌ماندند. اگر دخترها درس می‌خواندند تا ششم می‌خواندند و پسران نیز بعد از ششم باید کار می‌کردند. کفش و لباس‌ها را بزرگ‌تر می‌خریدند. زمانی بست زن و پینه دوزی شغل بود. «اى كسانی‌که ايمان آورده‏ايد، یاد کنید نعمت‌های خدا را.»(۱)
سال ۴۲ سال شروع انقلاب نه، سال بروز انقلاب است. مردم به ستوه آمده از ظلم بسیار حکومت، به دنبال راه نجات از بن‌بستهای خود بودند. تا صدای صادقانه «حاج آقا روح الله» را شنیدند آن را به جان خریدند چون با فطرت خود همخوان دیدند. بیعتی با او کردند ناگسستنی. انقلاب سفید و کاپیتولاسیون و غیره بهانه مردم بود. هدف استقلال، آزادی و نظامی بود که بتواند راه رسیدن به خدا را برای آنان هموار کند. شعار خمینیون مشخص بود «خدا، قرآن، خمینی» و شعار دیگران هم که مبتنی بر کار و آب و نان بود مشخص. ولی مردم خمینی را امام خود پذیرفتند و می‌دانستند خاصیت حکومت‌های غیرالهی در غیرمردمی بودن است و مردم نوشته می‌شوند و خوانده نمی‌شوند. مردم روز به روز با افکار امامشان رشد کردند و تربیت شدند تا به لطف خدا انقلابشان را به پیروزی رساندند. خودشان به جمهوی اسلامی رأی دادند و از میان خود، نامزد برگزیدند و به آنها رأی دادند و به مرور دانستند به هر که رأی دهند همان می‌شود. خوب یا بد.
جمهوری اسلامی از این نظر در جهان، بی‌نظیر است که در مدت چهل سال توانسته است در نهایت آزادیِ انتخابات، به هر گروه مدعی که مورد رغبت مردم از لیبرال، غربگرا، تکنوکرات، مذهبی و دگراندیش بوده، فرصت نمایندگی خبرگان، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر بدهد و همه فرصت مساوی در حکومت داشته‌اند تا مبادا روزی بگویند “اگر ما بودیم چنین می‌کردیم و چنان می‌شد”. و این اقتداری است که مختص جمهوری اسلامی ایران است. پهلوان مطمئن، از هیچ میدانی نمی‌ترسد. این اعتماد به نفس حکومت از همان اعتماد به آسمانی است که امام در حکومت ولایت فقیه ودیعه گذاشته است. اگر در آمریکا تنها نماینده دو حزب حق حکومت دارند یا در بریتانیا تا سطح مدیران خرد هم باید به تأیید ملکه برسند و در فرانسه و دیگر کشورهای مدعی شهادتین مدیران، تأیید هولوکاست و منافع صهیون باشد، به خاطر غیرمردمی بودن و واهمه آنهاست. مشارکتهای انتخاباتی مردم در آنجا را ببینید. اى كسانیکه ايمان آورده‏ايد، یادکنید نعمت‌های خدا را.
مردم ایران به دلخواه خود برمی گزینند و در صدر تا ذیل مقدرات حضور دارند.
امام خمینی روح خدا در کالبد زمان بود که این انقلاب با نام او در جهان و تاریخ شناخته شد و ماند. نماز و عبادات و حیات و مماتش برای خدا بود و جز خدا نمی‌دید و نمی‌خواست. مردم را به واقع باور داشت و یک موی کوخ نشین را با همه کاخ نشینان عوض نمی‌کرد. همچون پیراهن یوسف که چشمان یعقوب را بینا کرد، او نیز که عطر مهدوی داشت چشم نسل‌های بعدِخود را باز و بینا کرد.
با او نحوه ایستادگی در برابر دشمنان و زیاده خواهان را آموختیم. چگونگی جنگیدن با دشمنان و استقامت را و اینکه ذلت یعنی وابستگی به غرب و شرق و‌اشتباه یعنی امیدبستن به دشمن و دلخوش بودن به او. آموختیم که مردم ولی نعمتند و باید در همه امور رعایت حالشان شود و مسئولین نظام خدمتگزار آنهایند و مردم بدانند که مبادا انقلاب را به دست نااهلان و تربیت یافتگان غرب و شرق بدهند وگرنه گرفتار خواهند شد. آموختیم که شیطان بزرگ آمریکاست و باید از او پرهیزید و برای در امان ماندن از شر او واذنابش باید استقامت و مبارزه کرد و خداپرستید، نه دنیارا، که «حب الدنیا رأس کل خطیئه». آموختیم که اسلام آمریکایی و متحجر کدام است. و اینکه اگر مسئولین بگذارند جوانانمان می‌توانند از نانو تا فضا را بشکافند و رتبه اول جهان در تولید علم و ششمین کشور تولید‌کننده زیردریایی و هشتمین کشور هسته‌ای و عضو ممتاز کشورهای دارای «های تک» و… باشند و آمریکا را زیرپا بگذارند.
جمهوری اسلامی در مسیر عدالت است و در دنیا شبیهی ندارد. بهانه گیران اگر دارند بهتر از آن را معرفی کنند. ولایت فقیه، حکومت دولت بر مردم نیست، حکومت حکیم الهی است بر دلهای مردم. حکومت امام بر امت. حکومتی که برای هدایت مردم بی‌تاب است و می‌خواهد مردمانش را به بهشت برساند. قانون نخوانده‌ها و منحرفان و پوچ اندیشان چه می‌گویند؟ حکومتی که برگرفته از رسولی است که «عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُم»(۲) است و خدا در ستایشش «لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَك»(۳) آورده است. راه خمینی و خامنه‌ای راه تداوم خوبی‌ها و پاکی‌هاست و خوبی و پاکی همیشه دشمنانی دارد که چهل سال است از هر راهی که توانسته و هر جوری که خواسته و با هرچه که داشته اند، برای از بین بردنش نقشه کشیده و اجرا کرده‌اند و غلطی هم نکرده‌اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- سوره ابراهیم، آیه ۶٫
۲- بر او دشوار است شما در رنج بیفتید و به هدایتتان حریص است. سوره توبه آیه ۱۲۸
۳- شاید، تو جان خود را از اندوه، در پیگیری کارشان از دست دهی. سوره کهف، آیه ۶٫

نوشته علت اعتماد به نفس نظام چیست؟ اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0
جنگ ما جنگ عقیده است http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%85%d8%a7-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%85%d8%a7-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Thu, 07 Jun 2018 16:25:49 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=780 شهید حمید باکری در قسمتی از وصیت نامه خود آورده است: «دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند که در غیر این صورت زمانی فرامیرسد که جنگ تمام می شود و رزمندگان سه دسته می شوند: ۱- دسته ای به مخالفت با گذشته خود بر میخیزند و از گذشته خود پشیمان‌اند. ۲- دسته …

نوشته جنگ ما جنگ عقیده است اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
شهید حمید باکری در قسمتی از وصیت نامه خود آورده است: «دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند که در غیر این صورت زمانی فرامیرسد که جنگ تمام می شود و رزمندگان سه دسته می شوند: ۱- دسته ای به مخالفت با گذشته خود بر میخیزند و از گذشته خود پشیمان‌اند. ۲- دسته ای راه بی تفاوتی را برمیگزینند و در زندگی مادی غرق می شوند و همه چیز را فراموش می کنند. ۳- دسته سوم به گذشته خود وفادار می مانند و احساس مسئولیت می کنند که از شدت غصه ها و مصائب دق خواهند کرد.

پس از خدا بخواهید با وصال شهادت از عواقب زندگی بعد از جنگ در امان بمانید چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جز دسته سوم ماندن سخت و دشوار خواهد بود.»

این تازه سرنوشت جهادگرانی است که یک بار در میدان عمل مردانه ظاهر شده‌اند و از جان های عزیز مایه گذاشته‌اند وبه قولی مردانگیشان را ثابت کرده‌اند ونشان داده‌اند که از بذل جان در راه اهداف ترسی ندارند و نمره قبولی را گرفته‌اند. حالا وضع حال کسانی که در میدان صبحگاهِ جنگ همیشه غایب بوده‌اند و به قولی فرار را به قرار ترجیح داده‌ و سوراخ موش را به قیمت ویلا خریده‌اند که بماند. اینان در تاریخ غایبِ همیشه حاضر بوده‌اند. اما برگردیم سر سطرِ سرنوشت مردانی که پا در رکاب در خاکریزها حاضر بوده‌اند و  مزه تیر و ترکش را با بدن‌هایشان به تمام معنا چشیده‌اند و سابقه حضور و ایثارگری را در کارنامه دارند که به سه دسته می‌شوند: یک-پشیمان می‌شوند از گذشته خودشان و از اعمالی که خودشان روزی به آن‌ها افتخار می‌کردند. وقتی گذشته خودت را، خودت پاک کنی امروزت بی پایه و اساس می‌شود و تو می‌مانی و دریایی از تناقضات سیم خاردارهای وجدانت که چطور تو بمانی و حسرت، تو بمانی بدون خودت، یعنی خودت با دست خودت، خودت را خط بزنی و روی گذشته خودت اسید می‌پاشی که من!؟ من نبوده ام جالب است اسم آن دوران را هم بگذاری دورانِ جاهلیت و تندروی، و حالا بشوی نماد عقلانیت واعتدال و نام ایستادن در مقابل شیطان را بگذاری هزینه چالش  و نهایتش جام زهر، اما همراه با هزارن تجربه از داستان تسخیر سفارت و قرارداد الجزایر، سعد آباد، لوکزامبورگ، گروگان های لبنان، مک فارلین و… باز هم لبخند بزنی و دست دادن همراه با لبخند به همان شیطان را بگذاری بازی، آن هم از نوع برد–برد برای منافع ملی! یک نفر باید به چه استحاله‌ای دچار شود که کل گذشته خود را به اسم ۳۷ سال اعدام و زندان معنی کند. جوری که حتی حاضر نباشد از کارهای خودش دفاع کند. برای چند صباحی بالا نشینی حتی چوب حراج به خودش هم بزند و داد بزند که من تندرو نیستم. من، من نبوده ام، من آن نبوده ام، من این هستم که خوشایند شماست. دنیای رنگارنگ زندگان به عادت، حتی رنگ‌های آدم‌ها را هم کم و زیاد می‌کند، متناسب با فضای جَو شاید اثرات جو باشد. شاید هم تقلبی بودن رنگ ها که تغییر پذیرند و نه ثابت و مقاوم، که با باد های سیاسی رنگ می‌پذیرند. ولی اینها حداقل درون بازی هستند و خودشان به خودِ متغیرشان می‌گویند: داریم برای همان اهداف می‌جنگیم اما خب در جبهه ای دیگر و در رنگی دیگر، یعنی خودشان خودشان را رنگ می‌کنند وبه خودشان می‌فروشند. همراه با لبخند رضایت به اسم تولید ۲۰۱۷ اما آدم‌هایی که خسته شده‌اند ودر عادت غرق شده‌اند و همراه و در جبهه آدمهای رنگارنگ هستند. چون اهداف دیگر جلوی چشمان نیست و عادت کرده‌اند و هدف ها شده‌اند خاطرات، حالا دارند با اهداف خاطره بازی وجدان می‌کنند. و در نبرد فرضی شکست خورده‌ی عادت شده‌اند وگوشه عزلت را منبر و محراب ‌می‌دانند و خودشان به خودشان می‌گویند؛ رفتیم، دیدیم، جنگیدیم، آمدیم، دیگر بس است. اینان همان موقع هم به روح الله و اعتقاداتش معتقد نبودند. لیکن نرخ آن روز پوشیدن اورکت سپاه بود و ریش گذاشتن و از انقلاب پابرهنه ها دم زدن، اما خداوند رحیم است و خودش هوای بچه های پابرهنه انقلاب را که به جز خدا کسی را ندارند، دارد.  هر روز خدا دارد به آن‌ها حال می‌دهد. هر روز به همه چشم های خواب زده معجزه انقلاب را نشان می‌دهد. جنگل تنومند رویش های انقلاب آلودگی های دنیاییِ دنیازدگان را تصفیه می‌کند. سن و سال های کم، روی چریک‌های پیر و خسته را کم کرده است. پیرمردها کم آورده‌اند در مقابل جوانانی که اویس خمینی شده‌اند و خمینی ندیده مبلغ راهِ‌ خمینی اصیل هستند. همان فرزندان ایدئولوژیک امام امت که سر می‌دهند، اما نه از انقلاب سفره می‌سازند و نه طلبکارِ انقلاب می‌شوند. جوانانی که خود خانواده دارند و هم مادران و پدرانی عاشق، اما خمینی که جسمش در میان ما نیست برای آن‌ها از همه چیز مهمتر است. آن‌ها ‌می‌دانند خمینی راهنمای خداست در قرن توحش و اطلاعات مجازی، آن‌ها ‌می‌دانند خمینی ذخیره خدا بود که آمده بود، تا چشم ها دوباره از عقل جان بگیرند وفلسفه مبارزه اسلامی در دلها ریشه بدواند. خمینی کبیر خیلی زود رفت اما هر چه خستگانِ پیرِ سهم‎خواهِ منورالفکر شده بیشتر خسته بشوند نیروی جوان‌ها بیشتر معجزه می‌کند. این جوانی نعمت خاص خداست. خدا کند همه پیرمردها زودتر راه را برای جوانان باز کنند تا معجزه خمینی تثبیت شود و انقلاب در زمان خامنه ایِ عزیز آماده استقبال از ظهور شود. جنگ ما جنگ عقیده است، جغرافیا و مرز نمی‌شناسد، تا کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. این فرموده جزو خطوط گفتمانی انقلاب اسلامی در مواجهه با وقایع پیرامونش است. انقلاب به عنوان یک موجود زنده و همه آنانی که انقلابی‌اند باید از این مسیر عبور کنند این سخن‌ها و گفتمان‌ها تنها منوط به داخل کشور نیست. اینان امروز باید بروند جلوی مقاومت در سوریه و یمن وعراق را بگیرند وبه شیخ زکزاکی نامه بنویسند که دیگر بس است، به سید حسن نصرالله بگویند از مبارزه دست بکشد و کاری به کار همسایه قاتل و خونخوارش نداشته باشد. اینان باید چنان بلند فریاد بکشند که حاج احمد متوسلیان در سلول های اسرائیل امیدش را تا بزند و بگذارد سر طاقچه عادت، تا خاک مرگ بگیرد. اما گروه اول خوب بلدند از این خستگی ها ودلشکستگی‌ها اسب تروای برای خود بسازند. و ساز خواسته های خودشان را بر مرکز منفعت تغییر قبله بدهند و در شیپور خاطره بازی‌ها بدمند وخرج بازی با خاطرات را هم از سفره گَل و گشادشان به تمام پرداخت کنند. اصلا همه هم بروند سراغ خاطرات و مراسم بگیرند. و برای خاطرات اشک بریزند و برای جنگی که تمام شد. باری جوانانی که نیستند برای اثرات خمپاره ها، برای تانک های سوخته، برای مادرانی که دیگر حرف نمی‌زنند و فقط نگاه می‌کنند. هر چقدر هم که خرج داشته باشد هزینه ها را تامین می‎کنند. تازه هزاران جلد خاطرات هم برای هدیه دادن با فلان کاغذ گران قیمت خارجی چاپ می‌کنند. همین گروه اول سوار خاطرات گروه دوم یورتمه می‌روند. قبله نماها ساخت دل نیست، ساخت ذهن های مریض است و دلها به سمت قبله ن‌می‌چرخند. بلکه لبخند ها به سمت منافع ‌می‌چرخند. خستگان همیشه در تاریخ خسته‌اند از خودشان و اینانند که باعث می‌شوند خاک مرگ اهداف را در بیابان هوس پنهان و خدایان سامری، روح الله را به موزه بفرستند تا دوباره اهداف هزاره را تعریف کنند و بدون مزاحمت در کنار مساجد خالی پاساژهای مجلل بسازند. و برای خوشامد ظاهر پرستان چند رکعتی هم نماز سوئدی در مسجدی با سنگهای ترکیه ای و لوستر های ایتالیایی و فرش های هندی با مهر و تسبیح چینی و نمایشگرهای کره ای که دعای فرج را پخش می‌کند و کولر های ژاپنی  که یادآور سرمای سلامت بهشت است به جا بیاورند.ولی امان از درد بی دردی، امان از جگر سوخته رادمردانی که جنگشان برای خدا بود و صلحشان هم برای خداست، امان از دل های لرزان مردانی که انقلابشان عین عقلانیت است و ماندگاری بر اهدافشان عین شرافت. اینان خیلی روزگار سختی را دارند می‌گذرانند جهادشان سخت تر و خلوصشان شفاف تر شده است ولی اینان از دوستانی می‌سوزند که روزگاری همسنگر بودند و یار و رفیق، و با هم وصیت نامه می‌نوشتند وشعار جنگ جنگ تا پیروزی سر می‌دادند. والا انتظاری از کسانی که اصلا جنگ نرفته‌اند ندارند وچشمشان به دوستان هم قطاری بود که زود از قطار پیدا شده‌اند و دارند قطار انقلاب را با سنگ طعنه و کنایه وادار به ایستادن در ایستگاه منافع دنیا می‌کنند ولی نمی‌دانند گندم ری به نامروتان نمی‌رسد چه برسد به هوای خوش سراب بهشت عقلانیت‌های سازش کارانه. و نمی دانند که اینجا سرزمین خمینی‌ست و هر بذری که در زمین می رود درختی می شود برای ایستادن در مقابل تهاجمات نرم و سخت غربی ها. و نمی دانند که اینجا کشور امام زمان(عج) است.

نوشته جنگ ما جنگ عقیده است اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%85%d8%a7-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c/ http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c/#respond Thu, 07 Jun 2018 16:20:18 +0000 http://shamimebidary.ir/?p=777 در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه …

نوشته تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند.[۱]

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»[۲]

این مقاله که مشتمل بر بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است به خوانندگان عزیز تقدیم می گردد.

ارکان اقتصاد مقاومتی

الف: مقاوم بودن اقتصاد

وظیفه ی همه ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.[۳]

ب: استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی

بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش هایش همین تکیه ی به مردم است؛ همین سیاست های اصل ۴۴ با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از خود مسئولین کشور می شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم توانی اش جلو نمی آید. خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حالا از طریق بانک هاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکی از شرائطش، استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه ها و راه کارهائی که صاحبنظران می دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه ها استفاده شود.

به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود. البته در بیانات دوستان به برخی از این حوادثی که ناشی از پیگیری مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی است، اشاره شد. واقعاً نمی شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنی است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبی را به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما می توانیم سرمایه گذاری مردمی و کار سالم مردمی داشته باشیم، بدون مبارزه ی با مفاسد اقتصادی؛ و تصور نشود که مبارزه ی با مفاسد اقتصادی موجب می شود که ما مشارکت مردم و سرمایه گذاری مردم را کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانی که می خواهند وارد میدان اقتصادی بشوند، اهل کار سالمند، مردمان سالمی هستند؛ حالا یکی دو نفر هم آدم های ناسالم پیدا می شوند. باید با چشم های تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینی تسهیلات بانکی بگیرند، اما کارآفرینی واقعی انجام نگیرد. این را باید مراقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید، هم قوه ی قضائیه مراقبت کند. به نظر من همکاری قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه در اینجا یک کار بسیار لازمی است.[۴]

ج: حمایت از تولید ملی

یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی. خب، آمارهائی که آقایان می دهند، آمارهای خوبی است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما می گویند که بعضی کارخانه ها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضی جاها تعطیلی صنایع وجود دارد – گزارش های گوناگونی به ما می رسد، خود شما هم گزارش می دهید؛ یعنی من گزارش های دیگر هم دارم، اما اتکاء من به گزارش های دیگران نیست؛ گزارش های خود شما هم هست که به دست ما می رسد – خب، باید این را علاج کرد. اینها طبعاً ایجاد اشکال میکند. اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه – یعنی آن نیمه ی خالی لیوان – نمی بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادی، وضع بهتری را در کشور ارائه میکردید و کمک های بیشتری به مردم می شد. بالاخره حمایت از تولید ملی، آن بخشِ درونزای اقتصاد ماست و به این بایستی تکیه کرد.

واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهی شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده ی واحدهای بزرگ ما وضعشان این جور است – لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده ی اینجوری مان خوب است – لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد.[۵]

د: مدیریت منابع ارزی

مسئله ی منابع ارزی هم مسئله ی مهمی است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. روی این مسئله دقت کنید، خیلی باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف های گوناگونی از دولت صادر شد. یعنی در روزنامه ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود.[۶]

ه: مدیریت مصرف

یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه ی اسراف و زیاده روی، قضیه ی مهمی در کشور است. خب، حالا چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ سازی هم لازم است، اقدام عملی هم لازم است. فرهنگ سازی اش بیشتر به عهده ی رسانه هاست. واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجه ی اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاه های دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ سازی کنید. ما یک ملت مسلمانِ علاقه مند به مفاهیم اسلامی هستیم، اینقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگی مان اهل اسرافیم! بخش عملیاتی اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش های شماها من خواندم، حالا هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه جوئی است و میخواهد صرفه جوئی کند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدی بگیرید. دولت خودش یک مصرف کننده ی بسیار بزرگی است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، یک مصرف کننده ی بزرگ، دولت است. حقیقتاً در کار مصرف، صرفه جوئی کنید. صرفه جوئی، چیز بسیار لازم و مهمی است.

به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه ی شما، اگر کار جدیدی انجام میگیرد، اگر چیز جدیدی خریده میشود، اگر همین اقلام روزمره ای که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه می شود، سعی کنید همه اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک قلم خیلی بزرگی میشود. اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. به نظر من اینها می تواند کمک کند.[۷]

تبیین اقتصاد مقاومتی

در زمینه ی مسائل اقتصادی، «اقتصاد تهاجمی» را مطرح کردند؛ عیبی ندارد. بنده فکر اقتصاد تهاجمی را نکردم. اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهی و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمی – به قول ایشان، مکمل اقتصاد مقاومتی – وجود دارد، چه اشکالی دارد؟ آن را هم مطرح کنیم. آنچه که به نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتی بوده. البته اقتصاد مقاومتی فقط جنبه ی نفی نیست؛ این جور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می دهد و اجازه میدهد که حتّی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرائط فشار، در شرائط تحریم، در شرائط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تضمین کننده ی رشد و شکوفائی یک کشور باشد.[۸]

اقتصاد مقاومتی شعار نیست

هم دانشگاه ها، هم دستگاه های دولتی، هم آحاد مردمی که خوشبختانه توانائی و استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانائی های مالی، باید تلاش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند. این که ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتی»، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت میکند. ما افق های بسیار بلند و نویدبخشی را در مقابل خودمان مشاهده می کنیم. خب، بدیهی است که حرکت به سمت این افق ها، معارض ها و معارضه هائی هم دارد. بعضی از این معارضه ها انگیزه های اقتصادی دارد، بعضی انگیزه های سیاسی دارد؛ بعضی منطقه ای است، بعضی بین المللی است. این معارضه ها در مواردی هم منتهی می شود به همین فشارهای گوناگونی که مشاهده می کنید؛ فشارهای سیاسی، تحریم، غیر تحریم، فشارهای تبلیغاتی – اینها هست – لیکن در لابه لای این مشکلات، در وسط این خارها، گام های استوار و همت ها و تصمیم هائی هم وجود دارد که بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطه ی مورد نظر برساند؛ وضع کشور الان اینجوری است.[۹]

نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

یک مسئله ی دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است… این بخش شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی دانش بنیان خیلی جاده ی باز و امیدبخشی است. ما استعدادهای برجسته ای داریم که می توانند در این مورد کمک کنند.[۱۰]

ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفاء کنیم. یکی از بخش های ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطی، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانی که ما داریم. به نظر من یکی از بخش های مهمی که می تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکت های دانش بنیان است؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد.[۱۱]

هدف دشمن از فشارهای اقتصادی

یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن – از جمله در مقابل همین تحریم ها و از این چیزها – مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهائی دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور خواهد کرد. این چیزهائی که الان آنها تهدید می کنند، تحریم می کنند، جز آمریکا و جز رژیم صهیونیستی، هیچ کس ذی نفع از این تحریم ها نیست. دیگران را با زور و با فشار و با رودربایستی و با این چیزها وارد میدان کردند. خب، پیداست که زور و فشار و رودربایستی نمی تواند خیلی ادامه پیدا کند – یک مدتی است – شاهدش هم این است که مجبور شدند بیست تا کشور را از همین تحریم های نفتی و امثال اینها استثناء کنند! دیگرانی هم که استثناء نشدند، خودشان مایل نیستند، و بیش از آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما می خواهیم، آنها دنبال راه حل می گردند. بنابراین بایستی مقاومت کرد.

ما باید مسائل کشور را با این دید نگاه کنیم؛ آرمان ها جلوی چشم ما باشد؛ واقعیت های تشویق کننده جلوی چشم ما باشد. در مورد واقعیت های منفی – که در واقع در بعضی موارد واقعیت سازی است، واقعیت نمائی است – دچار اشتباه نشویم. البته توان دشمن را دست کم نگیریم، سهل انگاری و ساده انگاری نکنیم. مسئله، مسئله ی اساسی و مهمی است. شما مثل یک ریاضیدانی که می خواهد یک مسئله ی مهم ریاضی را حل کند، بر سر این مسئله تلاشتان را به کار ببرید و مسئله را حل کنید. شما ریاضیدان بااستعدادی هستید؛ این هم یک مسئله ی ریاضی است. اینجوری باید با مسائل گوناگون برخورد کنید. خوشبختانه انسان مشاهده میکند که همین روحیه هم در دستگاه های گوناگون وجود دارد. به مسئله ی اقتصاد باید با این دید نگاه کرد.

ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم. همه ی کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودند، می توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. معلوم بود و طراحی ها نشان می داد که اینها می خواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما برای آنها نقطه ی مهمی است. هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملی دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامی جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادی دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان می توانست مشاهده کند.[۱۲]

منظومه ی کامل اقتصادی

من سال ۸۶ در صحن مطهر علی بن موسی الرضا علیه الصّلاة و السّلام در سخنرانی اول سال گفتم که اینها دارند مسئله ی اقتصاد را پیگیری میکنند؛ بعد هم آدم می تواند فرض کند که این شعارهای سال حلقه هائی بود برای ایجاد یک منظومه ی کامل در زمینه ی مسائل اقتصاد؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله ی جلوگیری از اسراف، مسئله ی همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله ی جهاد اقتصادی، و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی. ما اینها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائی است که می تواند حرکت عمومی کشور را در زمینه ی اقتصاد ساماندهی کند؛ می تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم.[۱۳]

الزامات اقتصاد مقاومتی

مسئله ی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست های اصل ۴۴ که اعلام شد، می تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه های دولتی کشور و دستگاه هائی که می توانند کمک کنند – مثل قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه – کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ ترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ی کارهائی است که می تواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیت های گوناگونی در کشور وجود دارد که می تواند این خلأ را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم.[۱۴]

اقتصاد مقاومتی و مدیریت مصرف

مسئله ی مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه های دولتی، هم دستگاه های غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانواده ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه ی تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است؛ انسان میتواند ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل اللّه را دارد.

یک بُعد دیگرِ این مسئله ی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همه ی دستگاه های دولتی توجه داشته باشند – دستگاه های حاکمیتی، مربوط به قوای سه گانه – سعی کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلی را بر مصرف کالاهائی با مارک های معروف خارجی – که بعضی فقط برای نام و نشان، برای پز دادن، برای خودنمائی کردن، در زمینه های مختلف دنبال مارک های خارجی میروند – ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند.

به نظر ما طرح های «اقتصاد مقاومتی» جواب میدهد. همین مسئله ی سهمیه بندی بنزین که اشاره کردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزین سهمیه بندی نمی شد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر می رفت. توانستند این را کنترل کنند؛ که خب، امروز در یک حد خیلی خوبی هست. حتّی باید جوری باشد که هیچ به بیرون نیازی نباشد، که الحمدللّه نیست. تحریم بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد. و بقیه ی چیزهائی که مورد نیاز کشور است.

هدفمند کردن یارانه ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است؛ که اینها می تواند هم رونق ایجاد کند – در تولید، در اشتغال – و هم موجب رفاه شود؛ اینها مایه ی رشد تولید کشور، رشد اقتصادی کشور، مایه ی اقتدار یک کشور است. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقی و آبروی بین المللی پیدا می کند. این کار بایستی به انجام برسد.[۱۵]

استفاده ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات

از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح هائی که سالهای متمادی طول می کشید، امروز خوشبختانه با فاصله ی کمتری انسان می بیند که فلان کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره برداری رسید. باید این را در کشور تقویت کرد.

حرکت بر اساس برنامه، یکی از کارهای اساسی است. تصمیم های خلق الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه هائی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد می شود و به مقاومت ملت ضربه می زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاست های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی مورد شود.[۱۶]

اهمیت تحقیق در زمینه اقتصاد مقاومتی

یکی از دوستان اطلاع دادند که یک ستاد دانشجوئی برای تحقیق در اقتصاد مقاومتی تشکیل شده. کار بسیار جالبی است. اینجور کارهای عمیق، همان چیزی است که کشور به آن احتیاج دارد. شما باید فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. این تحقیقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعاً به کار شما می آید و به درد شما می خورد. این، کار بسیار جالبی است.

همچنین یکی دیگر از دوستان اطلاع دادند که در دانشگاه شریف مرکز مطالعاتی ای تشکیل شده و در این زمینه ها کار میکنند. اینها بسیار کارهای مهمی است. این انگیزه ی جوان دانشجو و فکور، خیلی برای آینده ی کشور مهم است.

البته راه حل هائی که گفته شد، بعضی از آنها کاملاً درست است. این را هم من به شما عرض بکنم؛ در همین زمینه ی مسائل اقتصادی، پاره ای از آنچه که پیشنهاد و مطرح شد، ما اطلاع داریم که مد نظر مسئولین هست؛ درباره اش کار می کنند، تصمیم گیری می کنند، اقدام می کنند؛ منتها همه ی اقدام ها یا به اطلاع نمی رسد، یا گفتنی نیست. به هر حال اینجور نیست که مسائل اقتصادی در مد نظر آن مسئولین نباشد.[۱۷]

اقتصاد مقاومتی، معنا و مفهومی از کارآفرینی

دلیل دومِ ما که امروز کار برامان مهم است، کارآفرینی مهم است، این است که ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که می خواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهائی که شماها می دانید، سلطه ی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. هدف این است. یک کشور به این خوبی، با این همه منابع، منابع طبیعی، با این موقعیت سوق الجیشی، با همه ی امکانات، زیر نگین یک قدرتی در دنیا بوده؛ یک روز انگلیس ها بودند، یک روز آمریکائی ها بودند – در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوری سلطه. حالا آمریکا یک گوشه ای از این امپراتوری است – اینها مسلط بودند بر این کشور؛ انقلاب دست اینها را کوتاه کرده. سلطه می خواهد برگردد به این کشور. همه ی این تلاش ها برای این است. مسئله ی انرژی هسته ای بهانه است. آن کسانی که خیال می کنند اگر ما مسئله ی انرژی هسته ای را حل کردیم، مشکلات حل خواهد شد، خطا می کنند. مسئله ی انرژی هسته ای را مطرح می کنند، مسئله ی حقوق بشر را مطرح می کنند، مسائل گوناگون را مطرح می کنند، که اینها بهانه است. مسئله، مسئله ی فشار است، می خواهند یک ملت را به زانو در بیاورند؛ می خواهند انقلاب را زمین بزنند. یکی از کارهای مهم همین تحریم اقتصادی است. می گویند ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ می گویند؛ اصلاً طرف، ملت ایران است. تحریم برای این است که ملت ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما به خاطر دولت جمهوری اسلامی داریم زیر فشار تحریم قرار می گیریم؛ رابطه ی ملت با نظام جمهوری اسلامی قطع بشود. هدف اصلاً این است. البته ملت ما را نمی شناسند؛ مثل همه ی موارد دیگر محاسباتشان غلط اندر غلط است. از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده. می خواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، ای ملت! آزاد کرده ای. این ملت راه را پیدا کرده. اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نمی فهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند می کنند. خب، اما فشار می آورند؛ فشار اقتصادی از راه تحریم ها.

ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معناش این است. دوستان درست گفتند که ما تحریم ها را دور می زنیم؛ بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها را دور میزنند، تحریم کنندگان را ناکام می کنند؛ مثل موارد دیگری که در سال های گذشته در زمینه های سیاسی بود که یک اشتباهی کردند، یک حرکتی انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، یکی یکی عذرخواهی کنند. چند مورد یادتان هست لابد دیگر. حالا جوان ها نمی دانند. در این ده بیست سال اخیر، از این کارها چند بار انجام دادند. این دفعه هم همین جور است. البته تحریم برای ما جدید نیست، ما سی سال است تو تحریمیم. همه ی این کارهائی که شده است، همه ی این حرکت عظیم ملت ایران، در فضای تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کاری نمی توانند بکنند. خب، ولی این دلیلی است برای همه ی مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمی است. همه خودشان را باید موظف بدانند.[۱۸]

 

پی نوشت ها:


[۱] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، ۱۶ / ۶ / ۸۹٫

[۲] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، ۱۶ / ۵ / ۹۱٫

[۳] بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی علیه السلام،۱ / ۱ / ۹۲٫

[۴] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، ۲ / ۶ / ۹۱٫

[۵] همان.

[۶] همان.

[۷] همان.

[۸] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، ۱۶ / ۵ / ۹۱٫

[۹] همان.

[۱۰] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، ۲ / ۶ / ۹۱٫

[۱۱] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان، ۸ / ۵ / ۹۱٫

[۱۲] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، ۳ / ۵ / ۹۱٫

[۱۳] همان.

[۱۴] همان.

[۱۵] همان.

[۱۶] همان.

[۱۷] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۹ / ۵ / ۹۰٫

[۱۸] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، ۱۶ / ۶ / ۸۹٫

نوشته تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی اولین بار در شمیم بیداری پدیدار شد.

]]>
http://shamimebidary.ir/2018/06/07/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c/feed/ 0